Ga naar home van Blij met JeZelf
Wie ben ik
Mijn visie
Kinderen 4-12 jaar
Een hond in praktijk Blij met JeZelf
Angst voor honden en katten
Jongeren, vanaf 12 jaar
Privacy, voorwaarden en kwaliteit
Contact

Anja van de Weerd (1961)

Ik ben Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut, Integratief (Kinder)coach en (Kinder)counselor. Kinderen, jongeren, ouders en instellingen kunnen bij mij terecht voor therapie, advies, coaching en training. Ik werk wanneer nodig met o.a. dierondersteunende therapie. Hierbij zet ik mijn psychosociale hulphond(en) in. Soms maak ik ook gebruik van therapiepaarden. Ik heb een brede belangstelling voor de vakterreinen: rouw, hechting, trauma, angst, sociale veiligheid en pesten. Mijn achtergrond is para-medisch. Ik heb de opleiding tot oefentherapeute Mensendieck gevolgd. Ik heb nog steeds een diepe interesse voor wetenschappelijke ontwikkelingen op het medische gebied. Voor de Stichting Gehandicapten Orgaan Renkum ben ik 5 jaar aanspreekpunt geweest m.b.t spierziekten. Tevens heb ik een aantal jaren rechten gestudeerd. Bovenal ben ik moeder van twee, volwassen, kinderen.

Waarom 'Blij met JeZelf'?

Ik gun het iedereen blij te zijn met zichzelf. Blij met de relatie die je hebt met het Zelf in je. Blij te zijn met wie je bent. Blij te zijn met het feit dat je van belang bent. Voor jezelf en voor de ander, of je nu gezond of niet zo gezond bent. In, en ook buiten mijn werk, hecht ik grote waarde aan: vertrouwen, je veilig kunnen voelen, verbondenheid met mens en dier, respect voor de ander, mildheid jegens jezelf, humor en creativiteit.

Waarom Integratief? Ik heb heel bewust gekozen om een Integratief therapeut te zijn. Iedereen is uniek en ook iedereen heeft dus een eigen, op maat gemaakte, unieke aanpak nodig. Ik maak gebruik van een breed palet aan interventies en ga samen met de cliënt op zoek naar wat het beste bij hem of haar past.

Daarnaast zijn er veel factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en het in stand houden van een probleem. Dit is een van de redenen waarom ik de betrokkenheid van de ouder(s) belangrijk vindt. Ook de ouder(s) hebben vaak ondersteuning en concrete tips en adviezen nodig om hun kind te begeleiden. Daarnaast werk ik graag samen met verschillende disciplines, zoals: de leerkracht, jeugdzorg, huisarts, kinderpsychiater en collega-therapeuten.

Stichting Aandacht voor Pesten

Naast mijn werk als Kinder- en Jeugdtherapeut ben ik mede-oprichter, woordvoerder en adviseur van de landelijke non-profit organisatie de Stichting Aandacht voor Pesten. Iedereen heeft recht op een veilige woon-werk-leef en speelomgeving. De Stichting houdt zich bezig met het thema’s veiligheid en pesten en is er voor jong en oud (2 op de 5 ouderen wordt gepest in een woonzorgcentrum....). Het is belangrijk dat er oog komt (en blijft!) voor de soms zeer ernstige gevolgen van pesten, zowel voor degene die gepest wordt als de pester. Meer weten over de Stichting Aandacht voor Pesten? www.aandachtvoorpesten.nl

Recensent en aanspreekpunt Ik ben tevens recensent voor vakliteratuur voor de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hiernaast ben ik voor de Stichting Gehandicapten Orgaan Renkum 5 jaar aanspreekpunt geweest m.b.t spierziekten.

Samenwerking

Praktijk Blij met JeZelf werkt nauw samen met, de tevens in Renkum gevestigde praktijk, Durf te leven van Wendy van der Klift. Wij hebben onze expertise en krachten gebundeld op het gebied van sociale veiligheid, pesten, hulpverlening bij sekteverlaters en het werken met dierondersteunende therapie.