Ga naar home van Blij met JeZelf
Wie ben ik
Mijn visie
Kinderen 4-12 jaar
Een hond in praktijk Blij met JeZelf
Angst voor honden en katten
Jongeren, vanaf 12 jaar
Privacy, voorwaarden en kwaliteit
Contact

Privacy (AVG), voorwaarden, kwaliteit

Praktijk Blij met JeZelf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat van uw kind. In het bijgaande document geef ik heldere en transparante informatie over hoe er in de praktijk omgegaan wordt met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Blij met JeZelf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De hulpverlening die wordt geboden bij Praktijk Blij met JeZelf valt onder andere onder de Jeugdwet. Daarin is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Binnen die Jeugdwet wordt ook gesproken over de kwaliteit waar de zorgverlening aan moet voldoen.

Deze wet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliƫntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen. In het bijgaande document vindt u verwoord hoe Praktijk Blij met JeZelf deze kwaliteit wil waarborgen.

Zie Privacy, voorwaarden en kwaliteit